Трећа међународна конференција

Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност

26. и 27. 09. 2014.

Факултет организационих наука Универзитета у Београду

     У организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије, Секције универзитетских наставника страног језика струке, Филолошког факултета и Факултета организационих наука, одржана је Трећа међународна конференција Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност. Конференција се традиционално одржава сваке треће године на другом факултету Универзитета у Београду, са циљем да се подстакне и унапреди учење страних језика у српском високом школству, и шире.

Назив Конференције упућује на окренутост будућности и жељу за плодном разменом искустава о изазовима и перспективама учења страног језика струке у савременим образовним системима. Тематске области излагања ишле су од теоријских разматрања, специфичности методичких поставки и усавршавања наставника, преко анализе наставних програма и материјала, интердисциплинарног, међукултурног и контрастивног приступа страним језицима струке, до превођења, стручне терминологије и израде стручних речника и глосара. Четрнаест предложених тема пружило је могућност великом броју учесника (преко 110 из 15 земаља) да преиспитају разна теоријска питања, методе у пракси, изазове и перспективе у области језика струке. Посебан квалитет овог научног скупа била је отвореност кроз вишејезичност, пошто су се излагања одвијала на енглеском, француском, руском, немачком и српском језику.

Пленарна предавања одржали су угледни професори: Jean-Marc Mangiante са Универзитета Артоа из Француске, JoAnn Crandall са Универзитета Мериленд у САД и Michael Hinner са Универзитета у Фрајбергу у Немачкој.

Организатори посебну захвалност дугују домаћину конференције, Факултету организационих наука, као и Француском институту у Србији, Амбасади САД и Гете институту у Београду.

www.lspbg2014.fon.bg.ac.rs

IMG_9001

Проф. др Весна Цакељић, председник Организационог одбора, отвара Конференцију

 

IMG_9011_prof. Ivanka Popovic

Проф. др Иванка Поповић, проректор Универзитета у Београду, говори на отварању конференције

 

IMG_9020

Проф. др Ана Вујовић и учесници конференције на отварању

 

IMG_9041

Слика бр. 9041: Организациони одбор: професорке Весна Цакељић, Ана Вујовић, Вера Савић, Маја Стевановић

 

IMG_9044

Професорке Цакељић и Вујовић са волонтерима – студенткињама Факултета организационих наука и Учитељског факултета