Друштво за стране језике и књижевности Србије

Студентски трг 3
11000 Београд (Србија)
Телефон +381 64 3708773

Интернет страница: www.dsjksrbija.rs
Електронска пошта: dsjksrbija@gmail.com

 

УПРАВНИ ОДБОР ИЗАБРАН НА СКУПШТИНИ ОДРЖАНОЈ 26. II 2017.

(азбучним редом)

Име и презиме Функција Електронска адреса
1. Александра Беговић Секретар aleksandra.begovic@zuov.gov.rs
2. Слатка Вучинић Члан slatka.vucinic@yahoo.com
3. Јулијана Вучо Члан julivuco@gmail.com
4. Оливера Дурбаба Потпредседник oljadurbaba@yahoo.de
5. Љиљана Ђурић Председник djuricz@sbb.rs
6. Снежана Марковић Члан snezana238@sbb.rs
7. Катарина Петровић Члан katarina.petr84@gmail.com
8. Маријана Продановић Члан mprodanovic@singidunum.ac.rs
9. Јелена Филиповић Члан jelenafbgd@gmail.com

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ИЗАБРАН НА СКУПШТИНИ ОДРЖАНОЈ 26. II 2017.

(азбучним редом)

Име и презиме Функција Електронска адреса
1. Ана Вујовић Члан ana.vujovic@uf.bg.ac.rs
2. Данијела Ђоровић Члан ddjorovi@f.bg.ac.rs
3. Ненад Миладиновић Члан nenad_miladinovic@yahoo.com

 

КООРДИНАТОРИ ТАКМИЧЕЊА 2017.

Име и презиме Координатор Електронска адреса
1. Душица Блажић Општи dusicablazic011@gmail.com
2. Ивана Милошевић За енглески језик ivana.milosevic@hotmail.com
3. Данијела Ђоровић За италијански језик ddjorovi@f.bg.ac.rs
4. Александра Беговић За немачки језик aleksandra.begovic@zuov.gov.rs
5. Снежана Марковић За руски језик snezana238@sbb.rs
6. Светлана Маринковић За француски језик svetlana.marinkovic8@yahoo.com
7. Миле Сајчић За шпански језик msajchich@outlook.es

Сазив УО ДСЈКС који је радио у периоду од новембра 2013. до новембра 2016. године.

Име и презиме Функција у друштву Електронска адреса
Проф. др Оливера Дурбаба Председник oljadurbaba@yahoo.de
Александра Беговић, проф. Потпредседник, координатор такмичења – немачки aleksandra.begovic@zuov.gov.rs
Миле Сајчић, проф. Секретар, координатор такмичења- шпански msajchich@outlook.es
мр Весна Деспотовић Благајник, координатор такмичења- енглески vesna.desp@gmail.com
Проф. др Јулијана Вучо Члан  УО julivuco@gmail.com
Проф. др Јелена Филиповић Члан УО jelenafbgd@gmail.com
Проф. др Ана Вујовић Члан УО ana.vujovic@uf.bg.ac.rs
доц. др Данијела Ђоровић Члан УО, координатор такмичења-италијански ddjorovi@f.bg.ac.rs
Снежана Марковић, проф. Члан УО, координатор такмичења-руски snezana238@sbb.rs
Данијела Љубојевић Члан  УО danijela.ljubojevic@gmail.com
Проф.др Весна Половина Надзорни одбор v.polovina@sbb.rs
мр Душица Блажић Надзорни одбор, главни координатор такмичења dusicablazic011@gmail.com
доц. др Гордана Јакић Надзорни одбор jakic.gordana@fon.bg.ac.rs
Љиљана Поша, проф. Члан  проширеног  УО ljiljana.posa@gmail.com
Светлана Маринковић, проф. Члан проширеног УО, координатор такмичења- француски svetlana.marinkovic8@yahoo.com 
 Радмила Малбаша Рачуноводство