Извештај са одржане конференције

Прилог на програму РТС-а

Чланкак др Ане Вујовић у недељнику Време у вези са скупом и питањима наставе страних језика на нефилолошким факултетима

Програм конференције / Conference Programme / Programme du Colloque

Преузмите / Download

Књига сажетака / Book of Abstracts / Livre des Résumés

Преузмите / Download

Први позив на конференцију Страни језик струке

Преузмите

Prvi poziv na konferenciju Strani jezik struke

Preuzmite

First call for papers

Download

Premier appel à communications

Download