Републичко такмичење – резултати

Средње школе

Енглески језик

Енглески језик – општа категорија

Енглески језик – специјална категорија

Други страни језик

Немачки језик – општа категорија

Немачки језик – специјална категорија

Француски језик – општа категорија

Француски језик – специјална категорија

Руски језик – општа категорија

Руски језик – специјална категорија

Италијански језик – општа категорија

Италијански језик – специјална категорија

Шпански језик – општа категорија

Шпански језик – специјална категорија